วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคืออะไร

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หรือ Electromyograph หรือ Electromyogram นั้น คือเครื่องที่ใช้สำหรับบันทึกสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของ motor unit ซึ่ง motor unit นั้นก็คือการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างถูกควบคุมโดยเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ซึ่งจะอยู่ที่ไขสันหลัง สำหรับกล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว และจะอยู่ที่ก้านสมอง สำหรับกล้ามเนื้อศีรษะและคอ

1 Motor unit คือ เซลล์ประสาท 1 ตัวกับ muscle fiber จำนวนหนึ่งที่เซลล์ประสาทตัวนั้นไปเลี้ยง กล้ามเนื้อที่ทำงานละเอียดจะมี motor unit ขนาดเล็ก เช่น กล้ามเนื้อมือ การทำลาย motor neuron ทำให้เกิดอาการอัมพาต และผลที่ได้จากการบันทึกนั้นเรียกว่า Electromyography หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า EMG นั่นเอง